Zymk 4 (zsziwk)

zymk_4.pngÙkôzôl sã ju Zymk 4 – zsziwk mlodëch ùtwórców kaszëbsczi pismieniznë. W nym hefce mòże przëczëtac dokôzë Aszi Gackòwsczi, Alicjë Skiba, Anë Marijë Bartkòwsczi, Sławeka Fòrmelë, Macéja Doraua, Tomeka Fópka, Môrcëna Òdelsczégò, br. Zbigniéwa Joskòwsczégò, Grégòra J. Schramke, Sławeka Krause, Piotra Cëskòwsczégò ë Rómana Drzéżdżóna. Zymk 4 wëdala Wëdowizna Region (www.region.jerk.pl) razã z Mùzéùm Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi w Wejrowie. Rôczimë do czëtaniô… a téż do kùpiéniô!

Zymk – zsziwk 4. Spisënk zamkłoscë

 • Miast wstãpù… lëst do Czëtińca
 • Ana Marija Bartkòwskô Wiérztë
 • Pioter Cëskòwsczi Kamë
 • Macéj Dorau Wiérztë
 • Róman Drzéżdżón Stôri kawaléra
 • Słôwk Fòrmella Gôdka ò jimieniach
 • Tómk Fópka Wiérztë ë spiéwczi
 • Asza Gackòwskô Dzãka pùrclom…
 • Brat Zbigórz Joskòwsczi Wiérztë
 • Słôwk Krause Zdunë
 • Môrcën Riszard Òdelsczi Wiérztë
 • Grégòr J. Schramke Dzecë przełómieniô
 • Ala Skiba Wiérztë

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.