Zaduszczi w Gdinie

Wszëtczich zainteresowónëch rôczã do pòmòcë przë rechtowanim kaszëbsczich zaduszków w OKKP w Gdinie. Na prosbã Andrisa Buslera mómë przërëchtowac czile wierztów w ny temie ë też przedstawic profile autorów. I ùwôga! Ti autorze to niekònieczno më;)
Żdajã na ùdbë jak bë to mògło wëzdrzec. Jeżle chtos bë chcôł co recëtowac tej niech sã zgłosy:) Oglowo recëtatorów dóme radã nôlezc.
Ale tak sobie mëslã żebë jaczis efektë specjalny dac, ale nie jem w tim za mòcnô, tedë rechùjã na ùdbë ZYMKòwców. Mómë kąsk dëtków na tã rozegracjã, tedë nawetka jakąs dekoracjã dô sã zrobic.

Rozëgracjô mdze abò 3 abò 6 lëstopadnika.

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.