Wspiarcé dlô Mareka!

Mark Wałdoch przë nadaniém nôdgrodë Skra Ormuzdowô (gòdnik 2006)W naszi zrzeszony kaszëbsczi spòlëznie nicht ni mô bëc sóm, òsoblëwie w lëchich sztótach. Dlôte part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w Kòlbùdach dôł zôczątk zbiéraniô dëtków na leczenié Mareka Wałdocha – zakłôdcë tegò partu ë rëchlészégò przédnika, człowieka, chtëren całé serce dôł kaszëbiznie.

Mark Wałdoch ju òd lat biôtkùje sã z cãżką chòroscą wątrobë. Jedinym retënkã dlô niegò je przeszczép tegò òrganu. Jednakò òperacjô ë rekònwalescencjô kòsztô wiele dëtków. Wiémë, że nie felëjë lëdzy, jaczi gò znają, ë gò wësok rechùją, ë chcelë bë gò wspòmóc.

Z tą mëszlą ùsôdzoné òstało kònto, z jaczégò dëtczi bądą czerowóné na nen wësoczi cél.Wszëtczim dobrzińcom baro dzãkùjemë za òkôzanié serca.

Bankòwé pòdôwczi:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gd. o/Kolbudy
Kònto nr 93 8335 0003 0402 0406 2000 0002
z dopisënkã: “Na leczenie Marka”

W naszej społeczności zrzeszonej nikt nie powinien czuć się osamotniony, zwłaszcza w chwilach najtrudniejszych. Dlatego oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Kolbudach zainicjował zbiórkę pieniędzy na leczenie Marka Wałdocha – założyciela tego partu i byłego prezesa, człowieka z całego serca oddanego kaszubszczyźnie.

Marek Wałdoch od lat zmaga się z ciężką chorobą wątroby. Jedynym ratunkiem dla niego jest przeszczep tego organu. Przeprowadzenie operacji oraz dalsza rekonwalescencja wymagają jednak środków finansowych. Wiemy, że osób, które znają, cenią i chcą wspomóc chorego nie brakuje. Z myślą o nich utworzone zostało konto, z którego środki przeznaczone zostaną na ten szczytny cel.

Wszystkim ofiarodawcom składamy gorące podziękowanie za okazanie serce.

Na konto w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gd. o/Kolbudy
nr 93 8335 0003 0402 0406 2000 0002
z dopiskiem „Na leczenie Marka”

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.