Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù 8

Pòd ną adresą mòże nalezc kòmpùtrową wersjã Biuletinu Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka za 2007 r.:
http://www.kaszubi.pl/files/1096RKJ_biuletin_csb.pdf

Rôczã do czëtaniô, òsoblëwie dzélu w jaczim są Rozsądzenia Radzëznë tikającé sã pisënkù.

8 thoughts on “Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù

 1. Reply Mark Feb 1,2008 9:09 pp

  Móm to ju wczora zladowóné (Michôł pisôł ò tim w Czëtnicë) – fejn sprawa, że cos sã pò malińkù rëchô na tim gónie. Widzy mie sã téż to, że pisóné je ò n.p. tim, że preferowónô je takô fòrma a nie jinszô nie òdrzucając równoczasno ti kąsk stôrszi, jakô mie sã pò prôwdze barżi widzy, ju chòc bez histriczną cągłotã.

  Sztëczk dobri robòtë sedzy w tim zsziwkù RKJ.

  Pòzdrówczi

  Mark

 2. Reply Rómk Feb 1,2008 9:23 pp

  Jo, pòmalinkù to jidze, ale wiedno do przódkù 🙂 Czile jiwrów, pò wiela biôtkach ùdalo sã rozsądzëc, ale jesz wicy je do zrobieniô np. kòmpùtrowô słowiznã. Mëszlã, że chòc dzél ùdô sã latos zrëchtowac.

 3. Reply Michôł Feb 9,2008 8:15 pp

  A nie zabëjta w radzëznie, co ma ju móma zrobioné z kòmpùtrową słowizną w ramach ùdbë “kaszëbsczi linux” 🙂

 4. Reply Mark Feb 10,2008 1:22 dp

  @Michôł
  Zabëc to mòże ò czims co sã wié, a jak sã nie wié, to sã ë ni zabëje 😀 .
  Në ë tak mómë gwës jedińczą na swiece szansã na dożdanié sã kòmpùtrowégò (chòc nie brëkòwónegò przez wëmëszlającëch gò) jãzëka 😉 .
  Narô le sã z tegò smiejã, ale chto to tam wié.

 5. Reply Michol Feb 10,2008 8:43 pp

  Przebôcziwóm, Mark, że të téż jes w ti kòmisëji 😀 A z tegò co pamiãtóm, to czile personów sã sztridowało ò słowiznã a pisënk kòmpùtrowégò słowarza. Czile z nich je téż w ti kòmisëji – ergo wiédzą ò ti robòce 🙂

 6. Reply Mark Feb 11,2008 12:25 dp

  Në jo, tuwò mie môsz 🙂 , le prôwda je takô, że jô jem le gòscã rôczonëm do wespółrobòtë. Naji słowôrzk jô ju wicy jak rok temù miôł wësłony, a co z tegò wëszło to të sóm widzôł. Rómk dodôł swòje pòprôwczi jesz jak trza, a reszta pòprôwiała jeden pò drëdżim ë na sóm kùńc ma dostôlë prawie to samò co ma wësłolë 🙂 .
  Tak, le stãkóm kąsk – nimò tegò móm wiarã w lëdzczi rozsądk.
  Przëdało bë sã jima w RKJ jaczi diskùjowé karno, dze bë szło swòje napisac, chòc tuwò to aż móm starcha jak ò tim mëszlã 😀 .
  Le do przódkù ë Do It Yourself !

 7. Reply Artur Mar 21,2008 3:07 pp

  To jak to? Wszyscy Uczali Kaszubolodzy napisali teksty po polsku, a Roman i Karol to skaszëbili?
  A kto odpowiada za ewentualne błędy (chyba parę znalazłem)?
  Dużo siły życzę
  AC

 8. Reply Hana Mar 26,2008 8:37 pp

  Nie wszëtcë, nie wszëtcë;) mòje artikle, jaczé nalazłé sã w Biuletnie RKJ, przeze mie są pisóné pò kaszëbskù i przeze mie téż na pòlaszëznã dolmaczoné.
  Pòzdrówczi:) Hana

Leave a Reply to Mark

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.