Téatralnô Jasséń 2008 10

Òrganizatorowie latosy Téatralny Jasseni serdeczno rôczą Zymkòwców na lëteracczé warkòwie, jaczé mdą 7 i 8 lëstopadnika w Bëtowie i Jasseni.
7 lëstopadnika (piątk) ò gòdz. 17.00 w bëtowsczim zómkù mdze kôrbiónka ò kaszëbsczi lëteraturze, to je ò felënkù kriticzi, ò pisarsczich jideòlogiach, nowëch pisarsczich zortach ëtd.
8 lëstopadnika (sobòta) ò gòdz. 10.00 w jassonsczi szkòle abò w dodomie kùlturë, mdze zéńdzenié z Danielã Kalinowsczim, jaczi mdze gôdôł ò téatrze, a pòtemù z Danielã Òdiją pisôrzã ze Sztolpù, chtëren mdze prawił ò pisarsczim fachù.
Je mòżlëwòsc spaniô w Jassoni.

Wlézë na ti starnë, bë dowiédzec sã kąsk wicy

10 thoughts on “Téatralnô Jasséń 2008

 1. Reply Szadi Oct 12,2008 1:26 pp

  Móm jesz dwa petania. Czë je tam wstãp wòlny ë czë je mòżlewòta dojachaniô do Bëtowa, np. z Wejrowa?

 2. Reply Rómk Oct 15,2008 10:04 pp

  Wstãp je jak nôbarżi “wòlny” a nawetka mùszebny, bò to dlô piszącëch pò kaszëbskù, wtim téż Zymkòwców, no zéńdzenié je rëchtowóné. Jeżlë chtos mdze z Wejrowa jachôł aùtółã niech dô ò tim znac. Jinszé zapëtaniô mòżeta czerowac do Piotra Dzekanowsczégò z Bëtowsczégò Kùriera. Jegò émeljkastã nalézeta na starnie ti gazétë: http://www.kurierbytowski.com.pl/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=34

 3. Reply Bogumiła Oct 17,2008 10:50 pp

  Pò kaszëbskù jô jiż belno nie rozmiejã pisac (co je widzec), a do Bëtowa jadã 🙂 w piątk ò 14.30 z Banina (bez Żukowo ë Kòscérzna), sama mòjim doblo

 4. Reply Mark Oct 17,2008 11:20 pp

  Jo, jô bë téż chãtno pòjachôł, le móm doch kąsk za dalek.
  Bògùsza, céż të gôdôsz – czejbë kòżdi tak pisôł jak të, to bë ë ten naji csb.internet czësto jinaczi wëzdrzôł.

  Pòżdrówczi

 5. Reply Bogumiła Oct 18,2008 7:07 pp

  Marekù, Marekù, té jes kùńda 😉

  Jô bë sã chãtno ucza kaszëbsczégò na prôwdzewim kùrsu (w Akademii Kształcenia Zawodowego), le jô jem “pracodawca” (robiã sama u se), a kùrsë są blós dlô “pracobiorców” (lëdzy, co robią u jinszich lëdzy) 🙁

 6. Reply Mark Oct 18,2008 7:11 pp

  Mòja mëmka to gôdô wiedno “taczémù kùńdze to ùńdze” 😉
  A naùczëc, to sã gwës téż naùczisz doma – piszë mòże jak nôwicy do lëdzi. Mòżesz sã téż zaregistrowac na fòrumie Zymkù ë téż tej sej pòpisac w naji rodny mòwie – rôczã brateczno!!

  Ps. Jô bëł krótkò òb lato w twòji rodny wsë z białką – ù Beatë 🙂

 7. Reply Bogumiła Oct 20,2008 9:47 pp

  A jô Beatë nie widza lata lateczné…
  Marku, przejedzë z białką do Banina òb lato 2009, chòc na chwilã :), roczã serdeczno!

  A chto ze mną pòjedze do Bëtowa na kôrbiónka ò kaszëbsczi lëteraturze?

 8. Reply Bogumiła Oct 26,2008 11:31 pp

  Jô sama ze sobą w Bëtowie mda kôrbic ò kaszëbsczi lëteraturze, ëtd.? 🙂

  Hana, Të prôwda napisa w e-mailu – chto bãdze kritika jakąs robił (dzysdniowi lëteraturë), nie mdze miec wiele drëchów… Leno mie sã zdôwô, że Królewiónka je wôrt tegò, cobë sã westawic na koszta a mòże i na niebezpiek.
  Jô nie skuńcza 3 fakultetów, blós jeden, i nie bëła to kaszubistyka ani slawistyka, równak jô sã tak meszla: żle jô tegò nie mda robic, to chto (Hana, Të tak nigdë nie mesla?)? Leno jô jiż brëkujã czasu i uczbë… Jô móm nôdzeja, że sfòrtujã. Nigle uczejã òstatni zwón.

 9. Reply SlowkFormella Oct 27,2008 9:08 pp

  Móm nôdzejã, że nié leno Të bãdzesz kôrbia w Bëtowie ò kaszëbsczi pismieniznie. Jô, jeżlë nick mie nie przeszkòdzy, téż sã tam wëbiéróm 🙂

  Słôwk Fòrmella

 10. Reply Bogumiła Oct 28,2008 12:16 dp

  To baro fejn! To jô chca uczec.

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.