Rodnomòwno piszący na Gòchë

Bëtowsczi part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô rôczi na ùczbòwé zajmë do Tëchomiô. Warkòwé zéńdzenié (20-22 môj, piątk-niedzela) je zrëchtowóné z mëslą ò piszącëch, òsoblëwie nëch, co chcą sã sztôłcëc w repòrtażu. W naddôwkù mdze leżnosc kąsk pòznac Gòchë.

Tą razą spòtkómë sã z prof. Jolantą Mackiewicz z Gduńsczégò Ùniwersytetu a red. Édmùndã Szczesakã. Naszi méstrowie mdą rozprawiac jak pisac, jak zbierac materiałë. Pòjedzemë téż na Gòchë, szëkającë za tématama repòrtażów abò pòwiôstków, jaczi bë miałë pòwstac jakno brzôd najich zajmów.

Drëdżi rôz spòtkómë sã w séwnikù abò rujanie, żebë adjustowac napisóné tekstë. Pózni wëdómë je w apartny wëdawiznie. Dzél mdze wëdrëkòwóné w rozmajitëch pismionach.

Mómë 15 placów. Chto bë miôł legòtã nich jak nôchùdzy dô wiadło: piotr@kurierbytowski.com.pl
Pòzdrówk

Pioter Dzekanowsczi

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.