Prozatorsczi Kònkùrs miona Jana Drzéżdżóna 1

Mùzeùm Pismieniznë ë Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi w Wejrowie, Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié, Pòwiatowé Starostwò w Wejrowie ògłôszô XIII Prozatorsczi Kònkùrs m. Jana Drzéżdżóna.

Na kònkùrs mòże przësłac tekstë w dwùch kategòriach:
1. òpòwiôdanié abò esej pò kaszëbsk na dowòlną témã
2. òpòwiôdanié abò esej pò pòlskù na kaszëbskò-pòmòrską témã.

Warënkã wzãcô ùdzélu je przesłanié do 25.4.2008 r. donąd nie pùblikòwónëch dokazów w jedny z dwùch kategòriów na adresã:
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a 84-200 Wejherowo.

Dokazë w trzech egzemplôrzach maszinopisë mùszą bëc òznaczoné céchã, ùmieszczonym téż w zakléjony kùwerce, w jaczi aùtór pòdôwô swòje miono, nôzwëskò ë adresa.

Òrganizatorowie w nëch dwùch kategòriach mają przërëchtowóné pòstãpné nôdgrodë:

I môl 1.500 zł
II môl 1.000 zł
III môl 500 zł

Òrganizatorowie dôwają do wiédzë, że mògą zwiãkszëc wësokòsc dëtkòwëch nôdgrodów, jinaczi je pòdzelëc ë przeznac wëprzédnieniô. Mają téż prawò do pierwòdrëkù przësłónëch dokazów bez apartnégò wënagrodzeniô ë przekazaniô jejich do zbiorów wejrowsczégò mùzeùm.

Zakùńczenié kònkùrsu ë wrãczenié nôdgrodów mdze w drëdżi pòłowie maja 2008 r. w Mùzeùm Pismieniznë ë Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi w Wejrowie.

Wiadło ò dobëwcach kònkùrsu mdze dóné na jinternetowëch starnach: www.muzeum.wejherowo.pl i www.kaszubi.pl

Wicy jinfòrmacëjów mòże dostac pòd numrama telefónów:
058/ 672-29-56, 058/ 736 18 21
é-majl: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl
é-majl: biuro@kaszubi.pl

Kònkùrs zrëchtowóny je dzãka dotacje Ministra Bënowëch Sprawów ë Administracje, Pòwiatowégò Starostwa w Wejrowie ë jinszich pòmòrsczich samòrządów.

One comment on “Prozatorsczi Kònkùrs miona Jana Drzéżdżóna

  1. Reply Józefk ze Starzena Mar 2,2008 10:06 pp

    Mòże chto napisac jile mô tegò tekstë bëc?

Leave a Reply to Józefk ze Starzena Cancel Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.