Prozatorsczi Kònkùrs miona Jana Drzéżdżóna 1

Mùzeùm Pismieniznë ë Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi w Wejrowie, Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié, Pòwiatowé Starostwò w Wejrowie ògłôszô XIII Prozatorsczi Kònkùrs m. Jana Drzéżdżóna.

Na kònkùrs mòże przësłac tekstë w dwùch kategòriach:
1. òpòwiôdanié abò esej pò kaszëbsk na dowòlną témã
2. òpòwiôdanié abò esej pò pòlskù na kaszëbskò-pòmòrską témã.

Warënkã wzãcô ùdzélu je przesłanié do 25.4.2008 r. donąd nie pùblikòwónëch dokazów w jedny z dwùch kategòriów na adresã:
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a 84-200 Wejherowo.

Dokazë w trzech egzemplôrzach maszinopisë mùszą bëc òznaczoné céchã, ùmieszczonym téż w zakléjony kùwerce, w jaczi aùtór pòdôwô swòje miono, nôzwëskò ë adresa.

Òrganizatorowie w nëch dwùch kategòriach mają przërëchtowóné pòstãpné nôdgrodë:

I môl 1.500 zł
II môl 1.000 zł
III môl 500 zł

Òrganizatorowie dôwają do wiédzë, że mògą zwiãkszëc wësokòsc dëtkòwëch nôdgrodów, jinaczi je pòdzelëc ë przeznac wëprzédnieniô. Mają téż prawò do pierwòdrëkù przësłónëch dokazów bez apartnégò wënagrodzeniô ë przekazaniô jejich do zbiorów wejrowsczégò mùzeùm.

Zakùńczenié kònkùrsu ë wrãczenié nôdgrodów mdze w drëdżi pòłowie maja 2008 r. w Mùzeùm Pismieniznë ë Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi w Wejrowie.

Wiadło ò dobëwcach kònkùrsu mdze dóné na jinternetowëch starnach: www.muzeum.wejherowo.pl i www.kaszubi.pl

Wicy jinfòrmacëjów mòże dostac pòd numrama telefónów:
058/ 672-29-56, 058/ 736 18 21
é-majl: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl
é-majl: biuro@kaszubi.pl

Kònkùrs zrëchtowóny je dzãka dotacje Ministra Bënowëch Sprawów ë Administracje, Pòwiatowégò Starostwa w Wejrowie ë jinszich pòmòrsczich samòrządów.

One comment on “Prozatorsczi Kònkùrs miona Jana Drzéżdżóna

  1. Reply Józefk ze Starzena Mar 2,2008 10:06 pp

    Mòże chto napisac jile mô tegò tekstë bëc?

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.