Promòcjô sódmégò zsziwkù ZYMK-ù w Wejrowie 1

Në, i dożdelë jesmë sã. Sódmi zsziwk ZYMK-ù ju sã ùkôzôł. Zgódno z tim, co ùdbóné bëło na zéńdzenim karna Zymkòwców z séwnika latoségò rokù, promòcjô jegò sparłãczonô bëła z òglowim zéńdzenim piszącëch pò kaszëbskù, jaczé òdbëło sã w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë ë Mùzyczi w Wejrowie we wtórk 16 gòdnika 2008 r. ò czwiôrti pò pôłnim. Przédną témą zetkaniégò bëło żëcé, dzejanié ë ùtwórstwò Léòna Roppla a òkróm tegò dzeje wëchôdającégò w Wejrowie przed drëgą swiatową wòjną pismiona „Klëka”.
Prawie temù pòswiãconé bëłë referatë, chtërne wëgłosëlë Ewa Kminikòwskô, Józef Bòrzëszkòwsczi, Jerzi Tréder i Justina Pòmierskô. Dopiérze pòd kùńc zéńdzeniô òdbëła sã krótkô promòcjô nônowszégò ZYMK-ù, ò chtërnym czile słów rzekł Słôwk Fòrmella. Przedstawił òn przédną dejã Zymkòwców i przëczëtôł czile dokôzów z promòwónégò zsziwkù. Òkróm te przedstawił lëdzy, co latos zadebiutowelë w ZYMK-ù. Są to Jadóm Hébel ë Słôwk Klas, co debiutëją nié leno w ZYMK-ù ale téż na ògle i Marión Jelińsczi, chtërnégò dokôzë bëłë ju pùblikòwóné a debiutańta je „blós” na kôrtach najégò zsziwkù.

SF

One comment on “Promòcjô sódmégò zsziwkù ZYMK-ù w Wejrowie

  1. Reply belok Jan 30,2009 11:22 dp

    Nie chca za wiele gadac, ale cos zaczino sa rechac w temie kriticzi. Jak mda co wicy wiedzol, dóm Wama znac 🙂
    PS. Cze chto może dodac striszczi, kropczi, blewiązczi i daczi do nech letrów? Jo naro ni moga richtisz pisac, a to glepio wezdrzi.

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.