Zymkòwò na GÙ 4

22 strëmiannika òdbéł sã na Gduńsczim Ùniwersytece dzéń kaszëbsczi pòezji. Pòtkanié zaczãło sã òd wëkładu Ludmiłë Gòłąbk na témã czerënków rozwiju kaszëbsczi pòezji. Aùtorka przedstawia nôprzód historiczny rozwij kaszëbsczi pòezji, scharakterizowała ùtwórstwò młodokaszëbów, zrzeszińców, klekòwców, a pòstãpno òmówiła dzysdniowi stón kaszëbsczi pòezji. Zaprezentowała ùtwórstwò wëbrónëch kaszëbskòjãzëcznëch aùtorów pòeticczich zbiérków. Dalszi dzél pòtkaniô stanowiła diskùsjô na témã „Zymkù” i jegò dejów, prowadzonô przez dr Małgòrzatã Klinkòsz. Zymkòwców reprezentowelë Adóm Hébel, Alicjô Dzerżôk, Słôwk Jankòwsczi, Hana Makùrôt i Karolëna Serkòwskô. W diskùsji tikający sã Zymkù i terôczasnégò stanu kaszëbsczi pòezji aktiwno brała téż ùdzél Bògùmiła Cërockô i Elżbieta Bùgajna. Niechtërny z Zymkòwców mielë téż leżnosc przeczëtaniô swòjich wiérztów.

Hana

4 thoughts on “Zymkòwò na GÙ

 1. Reply Rómk Mar 23,2012 10:01 pp

  Jem czekawi Wajich odczeców po zeńdzenim.
  Pozdrówk
  rómk

 2. Reply ptaśka Mar 25,2012 12:29 pp

  Jô bë jesz dopòwiedza, że w kôrbiónce wzął ùdzél prof. Trédrów Jerzi, a nawetka kòl 3 sztëk lëdzy z zale sã ò cos pitało! I słëchińcë nie ùceklë przed kùńcã (a nie bëlë na lincuchach). Dzél z prezentowónim ùtwórstwa wedle mie barżi sã lëdzóm widzôł niżlë mòwa Ludczi, dlôte że w ni bëło wiele wiédzë, chtërna sã zdôwa czësto, czësto cëzô dlô słëchińców – tegò mógł sã doznac pò jich reakcjach (kaszëbsczé słowò, nié?), krącëlë sã, czëtalë lekturë, piselë na FB, szëkale sztulów w taszkach. A òb czas tpzw. prezentacje prawie wszëtcë zdrzelë do przódkù, gdze sedzelë pòécë (i jô – gwës za karã, że jem przejacha do Gduńska ze sznëpą), jakbë mielë starã cos zrozmiec z tegò, co tam bëło gôdóné. A mòże blós zdrzelë na dwiérze – z nôdzeją na retënk? Mëszlã, że taczé zéńdzenia na pòmòrsczim ùniwersytece mają wiôldżi cwëk – nawetka żelë dzél słëchińców tam béł “sztrofòwò”: nôwôżniészi, że na ÙG brzëmiôł kaszëbsczi jãzëk i to ùżiwòny przez tak forsz knôpôw, jak Słôwk i Adóm, i tak mądré dzéwczãta, jak te, co sedzałë z przódkù, i co je widzymë na òdjimkù (i jidze tu ò te 30- :). Jak jô czëła na zetkanim, nie bëło to pierszé kaszëbskòtematiczné zéńdzenié w tim tidzeniu, i baro fejn. Móm nôdzejã, że Kaszëbi nie sã ju widzóny przez sztudérsczi lud jakò gatënk apartny, dzywny, kąsk do lëdzy pòdobny, le jaczis taczi z wczora czë zawczora Leno chto bë miôł òdwôgã, żebë zrobic taczé badérowania na gduńsczi ùczbòwni: spitac sã sztudérów, czësto bezmionowò, co tak pò prôwdze mëszlą ò Kaszëbach. Nie chcemë ju zażëwac, jo?!

 3. Reply szymbark Jun 7,2012 1:13 dp

  A dzë sã mòżna zapisac?

 4. Reply Rómk Jun 11,2012 1:41 pp

  Witóm
  Do Zymkù nie dô sã zapisac  Ale wiedno mòże pisac. Rozmieje sã pò kaszëbskù. Czej môsz jaczé tekstë, tej sélôj na adresa: belok1@o2.pl. Pòzdrówk
  Rómk

Leave a Reply to Rómk

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.