Nalazłé w Bëtowie 1

W kùńcu lëpińca rôczny jô béł do Bëtowa na warkòwnie namienioné lëteraturze Science Fiction pò kaszëbskù, chtërné prowadzëł prof. Edmùnd Wnuk-Lipińsczi – aùtór trzëksãdzi s-f  pt. Apostezjon.
Jadącë do Bëtowa rechòwôł jem kùliż dokazów negò ôrtu napiselë kaszëbsczi pisôrze. Wiele mie nie wëszło – pôlców jedny rãczi mie sygło. Szkòda, wierã prawie takô lëteratura bëłabë baro atrakcyjnô dlô czëtińców, òsoblëwie tëch młodszich.

Na môlu òkôzało sã, że jesz jeden pôlc mùszã dodac do mòjégò spisënkù. Ë to nen grëbi pôlc… Nalôzł sã aùtór, ò mionie Jón Natrzecy, chtëren napisôł ë wëdôł òpòwiesc s-f pt. Nalazłé w Bëtowie. Òb czas czëtaniô nëch 63 stron (rechùjąc do tegò farwné malënczi Rómana Kùcharsczégò) przenôszómë sã w przińdnotã, w swiat dze wszëtcë lëdze gôdają jednym jãzëkã. Chto wëzgódnie jaczim? Jo, pò kaszëbskù. Stało sã tak przez wirusa, chtëren miôł zniszczëc całą swiatową lëteraturã, ale przez przëtrôfk òstôła le naju „rodnô mòwa”. Jakùż ë przez kògò tak sã stało terô nie napiszã, ò tim wë czëtińcowie sami mùszice sã doznac. Pò prôwdze nen dokôz wôrt je przeczëtac, chòcbë dlôte, żebë òcenic jak aùtór dôł so radã z fantasticzną słowizną (wedle mie wëszło to mù nawetka nielëchò). Czekawé są téż jãzëkòwé sztilizacje, np. mieszkańcowie Ksãżëca, mają w se wiele azjaticczich genów a gôdają w bëlacczi gwarze.
Mòże je w ti òpòwiescë za wiele jideòlogie, mòże mô czile logicznëch felów, mòże niejedny skrzëwią sã widzącë „òrtë”, a téż graficzny skłôd ksążczi nie je mésterskò przërëchtowóny, ale mëszlã, że je to wiôldżi pòkrok w kaszëbsczi lëteraturze… pòkrok w dobrim czerënkù, ze „wsë” w kòsmòs.

Rómk Drzéżdżónk

czëtôj téż na starnie KPZ

One comment on “Nalazłé w Bëtowie

  1. Reply Szadi Aug 19,2008 10:49 pp

    Në, to na gwës je to wialdżi pòkrok. Mòżë to zachãcy jinech ùtwórców to tegò zôrtu leteraturë.

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.