lëterackô warkòwniô 2

Rôczba

Lëterackô Warkòwniô

W dniach 31 lëpińca i 1 zélnika (sobòta i niedzela) w Kaszëbsczim Lëdowim Ùniwersytece we Wieżëcë mdze lëterackô warkòwiô. Ju terôzka mòżeta sã na niã zapisowac.

W programie:

Dzéń pierszi (31.7):
Pòczątk gòdz. 12.00
– swòje rozmëszlaniô ò kaszëbsczi lëteraturze zaprezentëją prof. Daniel Kalinowsczi ë Bògùsza Cyrockô,
– kôrbiónka,
– pôłenkò a krócëchnô przerwa,
– ùczbòwé zajmë. Kòżden z bëtników mdze miôł przërëchtowac jaką problemã zrzeszoną z lëteraturą ë ją zaprezeńtowac, np. òbgôdanié jaczégò dokôzu, nowòmódnô słowizna w lëteracczi kaszëbiznie, wëzwëskanié jinternacjonalizmów w pisanim, ëtd. (kòle 10-25 minut na jedną prezentacjã). Pò kòżdi prezentacji kôrbiónka,
– wieczerza, ògniszcze, wieczórk z pòézją, lózné kôrbiónczi

Dzéń drëdżi (1.8)
– frisztëk,
– drëdżi dzél ùczbòwëch zajmów.

2 thoughts on “lëterackô warkòwniô

  1. Reply Titës May 18,2010 9:06 pp

    A dzë sã mòżna zapisac na ną warkòwniã?

  2. Reply bcirocka Sep 27,2010 7:09 pp

    16 rujana w Betowie znow badze leteracko warkownio, mileczno roczime Zymkowców e nie blós jich, wiacy na forumie Zymku

Leave a Reply to Titës Cancel Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.