León Ropel ë wejrowskô “Klëka”

Òglowi Zarząd Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, Kaszëbsczi Institut ë Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Runitwë ë Mùzyczi, rôczą 16 gòdnika 2008 rokù do wejrowsczégò mùzeùm na gòdzënã 16:00 na “Kaszëbsczé Seminarëjóm” ò témie “Leon Roppel (1912-1978) i wejherowska “Klëka”(1937-1939) oraz jej współpracownicy“.

Referatë w pòlsczim jãzëkù wëgłoszą jak niżi:

    1. Ewa Kminikowska, “Klëka” – jej program, twórcy i współpracownicy.
    2. prof. Józef Borzyszkowski, Leon Roppel a “Klëka” oraz ich miejsce w dziejach ruchu
    3. kaszubsko-pomorskiego.
    4. prof. Jerzy Treder, Kaszubszczyzna utworów literackich publikowanych na łamach “Klëki”.
    5. dr Justyna Pomierska, Leon Roppel jako paremiograf.

Przë lëżnoscë tich wëkłôdów òdbãdze sã téż promòcëjô nowégò ZYMKòwégò zsziwkù.

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.