Kònkùrs na fantasitczné òpòwiadanié!

Redakcjô Tëgòdnika „Kurier Bytowski” ògłôszô kònkùrs na òpòwiôdanié pò kaszëbskù na témã fantasticzną, fantasticzno-nôùkòwą ë pòpùlarno-nôùkòwą.
Niepòdpisóné prôce, òznaczoné céchã, mające co nômni 2 znormalizowóné stronë A4, a nié wicy jak 10 taczich stron, pisóné kòmpùtrową czczonką Times New Roman, rozmiôr 14, nót je wësłac w 3 ekzemplôrzach do 15 stëcznika 2008 r. na adresã òrganizatora.
Dóné ò aùtorze mùszi doparłączëc w zamkłi kòpérce.
Ògłoszenié wëników mdze nie pózni, jak do kùńca gromicznika 2008 r. òb czas zéńdzeniô aùtorów, sãdzów ë òrganizatora kònkùrsu.
Òrganizatór kònkùrsu dôwô so prawò pùblikacjë nôlepszëch tekstów na łamach òbéńdowëch gazétów wëchôdającëch na Kaszëbach.
Przëznóné mdą nôdgrodë:
I môl – 400 zł
II môl – 250 zł
III môl – 150 zł
Adres òrganizatora: “Kurier Bytowski” 77-100 Bytów, ul. Zielona 5.

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.