Dzëczé gãsë. Antologia kaszëbsczi pòezji

antologia_dzecze_gase.jpgDzëczé gãsë. Antologia kaszëbsczi pòezji je zbiorã 159 wiérztów 28 autorów piszącëch pò kaszëbskù. Ùsôdzcowie Antologië… Róman Drzéżdżón ë Grégòr Jarosz Schramke, ùdbalë so zebrac dokôzë a napisac biogramë pòétów, chtërny òd lat 80. XIX stalata do kùńca lat 90. XX stalata, wëdalë apartny zbiérk.

W ksążce mòże nalezc wiérztë ë biogramë Heronima Derdowsczégò, Aleksandra Majkòwsczégò, Frãcyszka Sãdzëcczégò, Leòna Heyke, Jana Kôrnowsczégò, Sztefana Bieszka, Stanisława Òkónia, Aleksandra Labùdë, Józefa Cenôwë, Jana Trepczika, Leòna Roppla, Jana Rompsczégò, Antonégò Peplińsczégò, Sztefana Fikùsa, Zygmùńta Narsczégò, Jana Piépczi, Stanisława Pestczi, Alozégò Nôgla, Henrika Héwelta, Jana Drzéżdżóna, Mariana Selina, Zbigniéwa Talewsczégò, Jerzégò Łiska, Kristinë Mùzë, Jerzégò Stachùrsczégò, Jana Walkùsza, Stanisława Janke ë Jaromirë Labùdë. Są to wnetk wszëtczi autorowie, chtërny w cządze 1880-1990 wëdalë zbiérk. Wëjątkã je Agnes Browarczik, a to temù, że ji familiô nie zgòdzëła sã na pùblikacjã tak wiérztów, jak ë ji biogramù.

Òkróm nëch co wëdalë zbiérczi są téż krótczé żëcopisë pòétów, chtërny nie wëdalë swòji pòezjë apart. Są to: Alozi Bùdzysz, Klémens Derc, Jan Labùd, Józef Klebba, Antón Piéper, Stanisłôw Rejter ë Bernard Zëchta. W ksążce je téż słowôrzk trudnészëch słów ë bibliografiô. Całosc przërëchtowónô je pò kaszëbskù w dzysdniowim pisënkù.

Dzëczé gãsë. Antologiã kaszëbsczi pòezji.wëda Wëdowizna Region z Gdinië. Pisënk pòprawił Eugeniusz Prëczkòwsczi. Malënk na òbkłôdce zrëchtowôł Tomôsz Górecczi.

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.