Bë nie zabëc mòwë starków (wëniczi)

dzece.jpgWnetka szesc gòdzyn waralë kaszëbsczé rozegracëje XIV kaszëbsczégò kònkùrsë Bë nie zabëc mòwë starków, chtërny òdbéł sã w Dãbògórzim. Wëstąpiło 43 gôdôszów ze spòdlecznëch szkòłów, gimnazjów ë strzédnëch szkòłów pùcczégò pòwiatë. Òceniwała jich sãdzowskô kòmisjô w skłôdze: Elżbieta Derc – direchtór pòwiatowi biblioteczi w Pùckù, Stanisłôw Janke – pisôrz ë gazétnik z Wejrowa ë Jerzi Łysk – pòéta z Pùcka. Jimprezã prowadzëlë Jadwiga Piernickô ë Pioter Kaszuba.
Kònkùrs zacząl sã ò dzewiąti gòdzënie. Zebrónëch pòwitalë gòspòdëni Kaszëbsczégò Dodomù w Dãbògórzim Éwa Pùrskô ë wójt Gminë Kòsôkòwò Jerzi Włudzik. Przemôwialë téż, żëcząc jak nômni tremë a jak nôwicë zabôwë, pùcczi starosta Artur Jabłońsczi ë direchtór pùcczégò mùzéùm Mirosłôw Kùklik.
j_p_p_k.jpg Nôprzód wëstąpilë ùczniowie z klas I-III spòdlecznëch szkòłów, a pò przerwie na “sznëkã z glancã”, recytowalë dzecë z klas IV-VI.
Przed dwanôstą z Dãbògórzégò do Mëchòwë wëjachala delegacjô, chtërnô zlożëla wiązanczi na grobie patróna kònkùrsë Jana Drzéżdżóna.
Pò pôlnim swòjé gôdczi zaprezentowalë ùczniowie z gimnazjów ë pònôdgimnazjalnëch szkòłów. Przed wrãczeniém nôdgrodów jimprezã ùswietnil wëstãpã chùr Morzanie.
Ò trzecy nastąpiło ògłoszenié wëników ë wrãczenié nôdgrodów.

dobiwce_na_binie.jpg

W I kategòrië wiekòwi przëznóno:
I plac Szëmónowi Jaffke ze szkòłë w Starzënie
II plac Grégòrowi Talarowi ze szkòłë w Mòstach
III plac Hònorace Flemming ze szkòłë w Starzënie
Òkróm tegò wëróżnieniô dostalë: Katarzëna Bizewskô ze szkòłë w Lésniewie ë Zwinisłôwa Striczek ze szkòłë w Dãbògórzim

W II kategòrië wiekòwi przëznóno:
I plac Krzësztofowi Roeske ze szkòłë w Starzënie
II plac Hannie Òkuń ze szkòłë w Lésniewie
III plac Patricjë Miotk ze szkòłë w Starzënie
W ti kategòrië bëlë jesz trzë wëróżnieniô, dlô: Małgorzatë Hebel ze szkòłë w Pôlczënie, Aleksandrë Struk ze skòłë w Jastarni ë Dorotë Kowalsczi ze szkòłë w Mòstach

W III kategòrië wiëkòwi przëznóno:
I plac Małgorzace Dietrich z gimnazjum w Starzënie
II plac Damianowi Kùnc z gimnazjum w Starzënie
III plac Ewelinie Kùhn z gimnazjum w Darżlëbiu
Wëróznienié dostôł Przemësłôw Ùstarbowsczi z gimnazjum w Darżlëbiu

W IV kategòrië wiekòwi przëznóno:
I plac Doroce Déttlaff z Zespòłë Szkòłów we Wiôldżi Wsë
II plac Ewelinie Kisa z Zespòłë Szkòłów we Wiôldżi Wsë

obrade_jury.jpgSãdzowskô kòmisjô przëznala téż głowną nôdgrodã miona Jana Drzéżdżóna za nôlepszi gwôsny dokôz. Ną dobëla Ewelina Kisa , chtërnô zaprezentowala pëszny tekst ò Janie Pawle II.

skrzypce.jpgDiabelsczé skrzëpce – nôdgroda ùfùndowónô bez Wójta Gminë Kòsôkòwò przëznónô òstała dlô Zespòłu Szkòłów w Starzënie. Je to jëjich szósté z rzãdë dobëcé.

Nôdgrodã za nôbëlnészą kaszëbską òrtografiã gwôsnégò dokôzu, ùfùndowóną bez Dziennik Bałtycki, dobëla Dorota Déttlaff.

Kònkùrs spònsorowalë Pòwiatowé Starostwò w Pùckù, Wójt Gminë Kòsôkòwò, Sołectwò Dãbògórzé, Zrzeszenié Kaszëbskò-Pòmòrsczé Òddzél Dãbògórzé, Zrzeszenié Kaszëbskò-Pòmòrsczé Òddzél Pùck, Stowarzëszenié Przyjaciele Helu, Mùzéùm Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi z Wejrowa ë Wëdôwizna Region z Gdinië.

Za bëlné przërëchtownié główny òrganizator kònkùrsë Mùzéùm Pùcczi Zemi dzãkùje: Éwie Pùrsczi, Jadwidze Piernicczi, Agnieszce Sworowsczi, Jerzémù Włudzikòwi, Sławòmirowi Dąbrowsczimù, Sławòmirowi Krause, Piotrowi Kaszuba ë chùrowi Morzanie z Dãbògórzégò.

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.