Zymkòwé pòtkanié Zymkòwców

XII Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich Kòmùdnô sobòta, deszcz padô, zëmno. Kùńc łżëkwiôta a zymkù nie je widzec. Zymkù jakno cządë rokù, bò Zymk jakno zéńdzenié młodëch ùtwórców kaszëbsczich pò dłudżi zëmòwi przerwie prawie terô mô sã òdbëc. Wejrowò, 29 łżëkwiôta, gòdz. 10.00 kaszëbsczi twórcowie zajéżdżają pòd wejrowsczé mùzeùm. Rëchùjemë: je Pioter Cëskòwsczi, Słôwk Krause ë ...

Zéńdzenié w Wejrowie (9. gòdnika)

Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich ZYMK Mùzeùm Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi w Wejrowie Òglowi Zarząd Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô rôczi baro serdeczno na zéńdzenié ZYMKÙ chtërné òdbądze sã 9 gòdnika (sobòta), gòdz. 10.00 w Mùzeùm Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi w Wejrowie, sztr. Zómkòwô 2a W programie: Jak wiedno mdze wiele nônowszi kaszëbsczi pòezje, szpòrtu a prozë. specjalny gòsc ...

Zéńdzenié Zymkù (29 łżëkwiôta 2006)

Bôczënk! 29 łżëkwiota ò gòdz. 10.00 w Mùzeùm Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi w Wejrowie kòl. szasé Zómkòwi òdbãdze sã Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich Zymk. Przëniesc mùszi ze sobą: Pióro do pisaniô Hëft do zapisywaniô Nowé dokôzë do przëczëtaniô abò nótë do zaspiéwaniô Rómk

Zymk w Kartuzach

XI. 25 czerwińca 2005 rokù Zymk w Kartuzach Në jo, zôs trafilë më do mùzeùm. Nié, nié jakò ekspònatë, jakbë so chto mëslôl, le jakò żëwi lëdze, chtërnym chce sã cos robic. Tim razã zeszlë më sã nié w Wejrowie ani w Pùckù, leno w Kaszëbsczim Mùzeùm w Kartëzach. A bëlo to w sobòtã 25 ...

XI zéńdzenié Zymkù

Serdeczno rôczimë na zéńdzenié zymkòwców, chtërné òdbãdze sã 25 czerwińca w Kaszëbsczim Mùzeùm w Kartëzach. Pòczątk spòtkaniô gòdz. 10.30. Baro proszimë przërëchtowac swòjé nowé dokôzë. Bdzemë téż gôdalë ò wëdaniém 5. zsziwkù Zymkù.

Zëmòwi Zymk

Latos 5 strëmiannika, w wejrowsczim mùzéùm zeszlë sã razã Zymkòwcë, bë pòdzelëc sã swòjéma nowëma dokôzama a pòkòrbic ò kaszëbsczi pismieniznie. Chòc bëło to, mòżna rzec, X. jubileùszowé zéńdzenié, tej jednakò szampan sã nie lôł, le bëło wiele jinszëch doznaniów, òsoblëwie nëch zrzeszónëch z pòetiką kaszëbsczégò snôżégò słowa. Wiele lëdzy nôleżącëch do Zymkù téż nie ...

Zymk dzesąti rôz !

W dniu 5. strëmiannika ò 10 gòdz. przed pôlniã, baro serdeczno rôczimë do wejrowsczegò mùzéùm, na X zéńdzenié piszącëch pò kaszëbskù ZYMK. Zôs bdzemë wiele czëtalë a téż kąsk sztridowalë sã ò dôwną, dzysdniową a witrzészą kaszëbską pismieniznã. Piszącëch baro proszimë ò przeniesenié dokôzów, chtërné chcą zaprezentowac, a téż òdjimków swòjëch pësznëch gąbków ë krótczich ...

IX zeńdzenié

Në jo! Zymkòwcë zôs sã pòtkalë, a stało sã to 4 séwnika 2004 r. w gòscynnëch zalach wejrowsczégò mùzéùm. Tim razã na Zéńdzeniu Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczëch bëlë: Ala Skiba, Asza Gackòwskô, Karol Rhode, Słôwk Fòrmella, Macéj Dorau, Pauel Szczëpta, Grégòr Jarosz Schramke, Słôwk Krause, gòspòdôrz pałacu Bògùsłôw Breza ë piszący ne słowa Róman Drzéżdżón.

VII ë VIII zéńdzenié w 2004 rokù

VII. 10 stëcznik 2004 r. Samòrządowi Gimnazëji nr 1 w Żukòwie G.J. Schramke, Macéj Dorau, Tómk Fópka, Róman Drzéżdżón – zymkòwcë; Paùl Szczëpta – Òdroda ë Radio Gduńsk, Jark Éllwart – Wëdôwizna Region, Genk Prëczkòwsczi ë młodzezna z karna Cassubia z Żukòwa

2003

VI. 31 maj 2003 r. Dodom Kaszëbsczi w Rëmi Michôł Piéper, Tómk Fópka, Róman Drzéżdżón – zymkòwcë; Paùl Szczëpta – Òdroda, Jiwòna Joć – Pòmerania, Riszard Hinc – K-PZ Rëmiô, Kazmiérz Klawiter – K-PZ Rëmiô ë Genk Prëczkòwsczi – Rodnô Zemiô
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.