Kònkùrs na fantasitczné òpòwiadanié!

Redakcjô Tëgòdnika „Kurier Bytowski” ògłôszô kònkùrs na òpòwiôdanié pò kaszëbskù na témã fantasticzną, fantasticzno-nôùkòwą ë pòpùlarno-nôùkòwą. Niepòdpisóné prôce, òznaczoné céchã, mające co nômni 2 znormalizowóné stronë A4, a nié wicy jak 10 taczich stron, pisóné kòmpùtrową czczonką Times New Roman, rozmiôr 14, nót je wësłac w 3 ekzemplôrzach do 15 stëcznika 2008 r. na adresã ...

Ùroczëstosc wrãczeniô Medalu Stolema Tómkòwi Fópce

Wszëtczich Zymkówców serdeczno rôczimë na ùroczëstosc wrãczeniô Medalu Stolema Tómkòwi Fópce. Ùroczëstosc òdbãdze sã 22 maja (wtórk) w Staromiesczim Rôtëszu w Gduńskù ò 6 gòdzënie wieczór.

Tómk Fópka wëróżniony Medalią Stolema

Tómk Fópka, nôlëżnik karna ZYMK, òstôł wëróżniony przez Klub Sztudérów Pomerania, za swòją robòtã na kaszëbsczim gónie, Medalią Stolema. Gratulëjema najemù drëchòwi ë żëczëmë dôlszi bòkadny robòtë w rozkòscerzaniô kaszëbsczégò dëcha. Zymkòwcë

Zymk 5 – czëlë: w kùńcu sã ùdało!

Aj, drãgò szło wëdanié 5. zsziwkù Zymk, drãgò. Cãżczi to béł pòród, ale w kùńcu sã ùdôł. Chòc nen numer mógł ju wińdz z drëkarnie w gòdnikù 2005 r., abò w stëcznikù 2006 r., jednakò dopiérzë w czerwińcu 2006 r. dokôzë 14 młodëch kaszëbsczich lëteratów ùzdrzałë wid swiata. Në cëż, lepi pòzdze jak wcale. Nie ...

Zymkòwcë dobiwają nôdgrodë w kònkùrse miona Jana Drzéżdżóna

W Mùzeùm Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi w Wejrowie, 13 maja 2006 r., rozdówné òstałë nôdgrodë w XI kònkùrsu prozatorsczim miona Jana Drzéżdżóna. Kòmisjô sãdzowskô w skłôdze: dr Zbigniew Żakiewicz, Barbara Pisarek, prof. Tadeusz Linkner, red. Stanisłôw Janke, w kategòrie jãzëka kaszëbsczégò przëznała nôdgrodë: I môl – Jarosłôw Kroplewsczi za òpòwiôdanié “Jak Walerémù sã ùdało nikògò” ...

Bë nie zabëc mòwë starków (wëniczi)

Wnetka szesc gòdzyn waralë kaszëbsczé rozegracëje XIV kaszëbsczégò kònkùrsë Bë nie zabëc mòwë starków, chtërny òdbéł sã w Dãbògórzim. Wëstąpiło 43 gôdôszów ze spòdlecznëch szkòłów, gimnazjów ë strzédnëch szkòłów pùcczégò pòwiatë. Òceniwała jich sãdzowskô kòmisjô w skłôdze: Elżbieta Derc – direchtór pòwiatowi biblioteczi w Pùckù, Stanisłôw Janke – pisôrz ë gazétnik z Wejrowa ë Jerzi ...

Zymkòwcë do piór !

Zymkòwcë do piór (abò kòmpùtrowëch klawiatur). Czas ju wëdac nôstãpny numer Zymkù, dlôte proszã ò przesylanié swòjëch dokôzów na adres belok1_NO_SPAM_@o2.pl Wëdanié planëje sã na kùńc tegò rokù. Na tekstë żdajã do pòłowë lëstopdanika. Róman Drzéżdżón Bôczënk admina: Z e-mail adresë Rómka proszã rëmnąc “_NO_SPAM_”)

Dzëczé gãsë. Antologia kaszëbsczi pòezji

Dzëczé gãsë. Antologia kaszëbsczi pòezji je zbiorã 159 wiérztów 28 autorów piszącëch pò kaszëbskù. Ùsôdzcowie Antologië… Róman Drzéżdżón ë Grégòr Jarosz Schramke, ùdbalë so zebrac dokôzë a napisac biogramë pòétów, chtërny òd lat 80. XIX stalata do kùńca lat 90. XX stalata, wëdalë apartny zbiérk.

X. Òglowòpòlsczi Kònkùrs Prozatorsczi miona Jana Drzéżdżóna

14 maja 2005 rokù w Mùzeum Pismienniznë ë Mùzyczi Kaszëbskô-Pòmòrsczi we Wejrowie òstôł rozstrzëgniãti X Òglowòpòlsczi Kònkùrs Prozatorsczi miona Jana Drzéżdżóna. W kategòrëji dokazów pisónëch pò kaszëbskù dwa pierszé place zajãlë Zymkòwcë – Grégòr J. Schramke (I plac; za dokôz “W pòdzemny sôdze”) ë Róman Drzéżdżón (II plac, za dokôz “Przëjãcé”). Òbadwa ne dokazë òstóną ...

Jastrë 2005

Z leżnoscë Jastrów wszëtczim czëtińcóm kaszëbsczi pismieniznë żëczã wielã, bëlnëch kaszëbsczich dokôzów do czëtaniô, a Zymkòwcóm, bë ne ùdbë co sã rodzą w glowie rãka letkò mògla na papiórze zapisac. Róman Drzéżdżón
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.