León Ropel ë wejrowskô “Klëka”

Òglowi Zarząd Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, Kaszëbsczi Institut ë Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Runitwë ë Mùzyczi, rôczą 16 gòdnika 2008 rokù do wejrowsczégò mùzeùm na gòdzënã 16:00 na “Kaszëbsczé Seminarëjóm” ò témie “Leon Roppel (1912-1978) i wejherowska “Klëka”(1937-1939) oraz jej współpracownicy“.

Kònkùrs S.F.

Kònkùrs S.F.
Redakcjô “Bëtowsczégò Kùriera” ògłôszô II KÒNKÙRS NA ÒPÒWIÔDANIÉ SCIENCE FICTION PÒ KASZËBSKÙ Òpòwiadaniô nót je sélac do 30 stëcznika 2009 r. na adresa redakcje z dopisënkã: “kònkùrs s.f.” Dokazë mùszą bëc niepòdpisóné, nacéchòwóné gòdłã, ò òbjãtoscë co nômni 2 znormalizowónëch stron A4, le nie wicy jak 10 stron, pisónëch czconką Times New Roman, rozmiôr 14, w ...

Téatralnô Jasséń 2008 10

Òrganizatorowie latosy Téatralny Jasseni serdeczno rôczą Zymkòwców na lëteracczé warkòwie, jaczé mdą 7 i 8 lëstopadnika w Bëtowie i Jasseni. 7 lëstopadnika (piątk) ò gòdz. 17.00 w bëtowsczim zómkù mdze kôrbiónka ò kaszëbsczi lëteraturze, to je ò felënkù kriticzi, ò pisarsczich jideòlogiach, nowëch pisarsczich zortach ëtd. 8 lëstopadnika (sobòta) ò gòdz. 10.00 w jassonsczi szkòle ...

Z ksążką òd Kaszëb do Eùropë

1 rujana, o godz. 6 pp w Pòwiatowi i Miesczi Bibliotece Pùblëczny w Wejrowie òdbãdze sã zéńdzenié Zymkòwców z czëtińcama, jaczé je dzélã projektë Z ksążką òd Kaszëb do Eùropë. Zymkòwców, chtërny chcą wzyc ùdzél w zéńdzenim baro proszã ò kòntakt na mòją mejlową adresã. Róman Drzéżdżón

Nalazłé w Bëtowie – Sztëczk dokazu 6

Tuwò mòżeta przeczëtac malińczi sztëczk dokazu s-f NALAZŁÉ W BËTOWIE, jaczi napisôł Jón Natrzecy. Pierszi dzél ZAPADŁI ZÓMK Lotkasta na sztërk zawisła nad zelonyma górama. Dokładno nad ną nôwëższą, na chtërny stojała stôrô drzewianô wieża. – Zdrzë profesorkù. To je szemrëckô zdrzélniô. Bùczi co rok roscą wëżi a wëżi. Za pôrã lat, czej z wastą ...

Nalazłé w Bëtowie 1

Nalazłé w Bëtowie
W kùńcu lëpińca rôczny jô béł do Bëtowa na warkòwnie namienioné lëteraturze Science Fiction pò kaszëbskù, chtërné prowadzëł prof. Edmùnd Wnuk-Lipińsczi – aùtór trzëksãdzi s-f  pt. Apostezjon. Jadącë do Bëtowa rechòwôł jem kùliż dokazów negò ôrtu napiselë kaszëbsczi pisôrze. Wiele mie nie wëszło – pôlców jedny rãczi mie sygło. Szkòda, wierã prawie takô lëteratura bëłabë ...

Fantasticzno w Bëtowie

Wicy jak 4 gòdzënë warałë lëteracczé warkòwnie zòrganizowóné bez Piotra Dzekanowsczégò, przédnégò redachtora Bëtowsczégò Kùriera. W sedzbie Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, 26 lëpińca 2008 r., na bëtowsczim zómkù zeszlë sã lëteracë jaczich czekawi pismienizna s-f ë ùtwórstwò negò ôrtu w kaszëbsczim jãzëkù. Prowadnikã pò swiece s-f béł prof. Edmùńd Wnuk-Lipińsczi, socjologa ë aùtór trzëksãdżi pt. Apostezjon, chtëren gôdôł ò tim, ...

Promòcjô ksążczi

Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi w Wejrowie rôczi na promòcjã ksążczi br. Zbigórza Joskòwsczégò pt.: BISKUPI Z ZIEMI KASZUBSKIEJ Słownik biograficzny chtërnô mdze 5 lëpińca 2008 rokù, ò gòdz. 6 pp w Mùzeùm kòl szasé Zómkòwi 2a w Wejrowie Laùdacjã wëgłoszi ks. Leszk Jażdżewsczi

Zymkòwcë dobiwają 2

W niedzelã, 15 czerwińca, w wejrowsczim mùzeùm bëła ùroczëzna wrãczeniô nôdgrodów dobiwcóm pisarsczégò kònkùrsu miona Jana Drzéżdżóna. Wëstrzód nôlepszich pisôrzów latoségò kònkùrsu w kaszëbsczi kategòrie bëlë Zymkòwcë: Dark Majkòwsczi (III môl za òpòwiôdanié Bùdzta spiącëch. Kaszëbsczé zwiercadło) ë Sławòmir Kraùse (wëprzédnienié za òpòwiôdanié Bielisë). Pierszi môl dobëł Jerzi Hoppe z Rëmi (Ò pòdzymku 45 rokù przëszlë Ruscë…), drëdżi ...

Szpòrt mùszi bëc

Part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w Baninie razã z Zespòłã Òglowòsztôłcącëch Szkòłów nr 2 w Kartuzach ë Partã Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w Kartuzach rôczą na II FESTIWAL KASZËBSCZÉGÒ HÙMÒRU SZPÒRT MÙSZI BËC jaczi mdze 15 czerwińca (niedzela), ò gòdz. 1 pp. w Zespòle Òglowòsztôłcącëch Szkòłów w Kartuzach, òs. Wëbicczégò 33
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.