Jastrowé żëczbë 1

W nen jastrowi czas skłôdómë wszëtczim Czëtińcom a lubòtnikòm zymkòwëch dokôzów żëczbë ùbëtkù, redoscë, miłotë bògatégò Zajca a mòcnégò dëgùsa! Zymkòwcë

Sztipendium miona Ji. Trojanowsczi

Bôczënk młodi gazétnicë z Kaszëb! Do 19 łżëkwiata mòżeta składac wniosczi ò sztipendium miona Ji. Trojanowsczi. Wicy dowiéta sã w tim môlu

Zéńdzenié ws. kaszëbsczégò cządnika

Rôczimë 13 gromicznika (sobòta) ò gòdz. 3 pp. do Wejrowa, do Pałacowi Restauracji w sklepie Mùzeum Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë ë Mùzyczi na òrganizacyjné pòtkanié ws. pòwstaniô nowégò kaszëbsczégò cządnika. Mdze mòżlëwòta pòdzeleniégò sã ùdbama na czerënk pismiona, pòtkac lëdzy w łep zaszłëch z gazétnictwã, a kùreszce zacząc przigòdã ze sznëprowanim za wëdarzeniama jaczé wôrt je òpisac. Milëczno ...

III Kònkùrs s-f 2

Prosto, prosto we gwiôzdë Deja je prostô. Wcësnąc przëtłocznik kòmpùtrowégò editora tekstu, żebë dało “open new document”. A tej zacznieta klepac niedługą (do 10 starnów A4) pòwiôstkã. Téma téż je prostô. Science fiction. Czej akùrôt w głowie ni mòżeta nalezc jaczi pasowny ùdbë tedë schwëcëta “Świat Nauki” abò cos, dze piszą ò genach, galaktikach, nônowszim ...

Rôczimë do czëtaniô

Rôczimë do czëtaniô
Ùkôzôł sã 8 numer lëteracczégò zsziwkù ZYMK. Promòcjô bëła 29 gòdnika 2009 rokù w Mùzeum Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi w Wejrowie. W zsziwkù mòże nalezc dokôzë pòstãpnëch aùtorów: Macéj Dorau – wiérztë Róman Drzéżdżón – dokôz na binã pt. Niesama Tomôsz Fópka – frantówczi (z nótama) Słôwk Fòrmella – dokôz s-f pt. Ògrańczenié Adam Hébel ...

Rôczimë na promòcjã

Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich ZYMK Mùzeum Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë w Wejrowie Wëdôwizna Región z Gdinie serdeczno rôczą na promòcjã 8 zsziwkù Zymkù jakô mdze 29 gòdnika (wtórk) ò gòdz. 5 pp w wejrowsczim mùzeum zsziwk òstôł wëdóny dzãka dëtkóm Minystra Bënowëch Sprawów i Administracji

Lëzyńsczi Zymk

14 lëstopadnika (sobòta) rôczimë na zéńdzenié Zymkòwców do Gimnazëji m. Kaszëbsczich Pisarzów w Lëzënie. Zôczątk: godz. 4 pp., zetkanié z Czëtińcama mdze gòdzënã pózdni. PS. Dôjta Alicje znac chto przëjedze!

Zéńdzenié Zymkù (16 maja)

Serdeczno rôczimë na zéńdzenié Zymkù jaczé mdze 16 maja w Mùzeum Pismieniznë i Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi w Wejrowie. Zôczątk gòdzëna 11.00

Òdpòwiesc na rôczbã autora przedsłowiô 6

Òdpòwiesc na rôczbã autora przedsłowiô (wcyg żdającégò na chòc jeden kriticzny głos) Pierwszi rôz wzął jem w rãkã zsziwk Zymkù. Pierwszi rôz, në numer sódmi. Wiele nie bawiło a mie sã ùwidzôł. Kò ni miéjta niżódny wãtplëwòtë – jem dbë, że numerologiô to głupòta jak smòk, temù  jem rôd nie wedle sódemczi, ale wedle tegò, ...

Promòcjô sódmégò zsziwkù ZYMK-ù w Wejrowie 1

Në, i dożdelë jesmë sã. Sódmi zsziwk ZYMK-ù ju sã ùkôzôł. Zgódno z tim, co ùdbóné bëło na zéńdzenim karna Zymkòwców z séwnika latoségò rokù, promòcjô jegò sparłãczonô bëła z òglowim zéńdzenim piszącëch pò kaszëbskù, jaczé òdbëło sã w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë ë Mùzyczi w Wejrowie we wtórk 16 gòdnika 2008 r. ò czwiôrti pò ...
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.