Zymkòwô Stegna

Zymkòwô Stegna
Rôczimë do przeczëtaniô strëmiannikòwi Stegnë – lëteracczégò dodôwkù do miesãcznika Pòmeraniô, jaczi namieniony je 10 roczëznie pòwstaniô Zéńdzeniô Młodëch Piszącëch pò Kaszëbskù Zymk. Hewò spisënk zamkłoscë: – Daniel Kalinowsczi, Zymk wcyg òdnôwióny – kaszëbsczé lëteracczé òkrãżé „Zymk” – Róman Drzéżdżón, Wejle, to ju 10 lat! – Grégór J. Schramke, „Zymk” – wspòmink ò zôczątkach – ...

Téater Zymk rôczi

Téater Zymk rôczi
Òdjimczi z próbë, jakô bëła 25 gromicznika nalézeta na starnie Bëlôka.

Złoté Jaje

Jak pòdôwô serwis Nasze Kaszuby jesz do 14 strëmiannika mòże sélac wiérztë pò kaszëbskù na kònkùrs òrganizowóny bez Centrum Kùlturë „Kaszëbsczi Dwór” w Kartuzach pn. Złoté Jaje. Wicy na ną témã na starnie Kartuzy.info

Lëteratura na miotlëcë

Wëdôwizna Region z Gdinie ògłoszëła lëteracczi kònkùrs na szpòrtowné òpòwiôdanié tikającé sã czarowniców! Tej, chto le czëje w se czarowną mòc, niech chwacy za miotł… pióro, a napisze jaczi czarowny dokôz. Wicy wiadłów nalézeta na starnie Wëdôwiznë Region.

Rôczimë do Zymkù

Rôczimë serdecznô wszëtczich, chtërny piszą pò kaszëbskù, do przësełaniô do naji tekstów do pòstãpnégò, ju dzewiątégò zsziwkù ZYMK-ù. Dokôzë mòżna słac do kùńca gromicznika na adres: alaskiba@interia.pl abò belok1@o2.pl . Òsoblëwie rôczimë tëch, chtërny dopiérze stôwiają pierwszi kroczi na leteracczi niwiznie. ZYMK je to zbiérkã rozamjitëch dokôzów lëteracczich. Autorowie sparłączeni z ZYMK-ã piszą tak samò ...

Lëteracczé Zadëszczi w Gdinie

Part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô z Gdinie ë Caffe Anioł rôczą 6 lëstopadnika (sobòta) ò gòdz. 5 pp. na  Kaszëbsczé Lëteracczé Zadëszczi Zéńdzenié przërëchtowelë nôleżnicë Zymkù, jaczi mdą przedstôwialë kaszëbską pòezjã, przëbôczą stôré wierzeniô a téż zaprezentëją pòstacëje zmarłëch znónëch Kaszëbów Kaszëbsczé Lëteracczé Zadëszczi mdą w Caffe Anioł, szé Kilińczégò w Gdinie. Wstãp wòlny.

Zaduszczi w Gdinie

Wszëtczich zainteresowónëch rôczã do pòmòcë przë rechtowanim kaszëbsczich zaduszków w OKKP w Gdinie. Na prosbã Andrisa Buslera mómë przërëchtowac czile wierztów w ny temie ë też przedstawic profile autorów. I ùwôga! Ti autorze to niekònieczno më;) Żdajã na ùdbë jak bë to mògło wëzdrzec. Jeżle chtos bë chcôł co recëtowac tej niech sã zgłosy:) Oglowo ...

Lëteracczé zéńdzenié

Dôwómë do wiédzë, że lëteracczé zéńdzenié mdze 11 i 12 séwnika (sobòta i niedzela) 2010 r. w „Ranczo przy Swierkach” w Pòtułach kòle Szimbarcha. Jak tam dojachac òbezdrzeta na kôrce: http://www.rancho.szymbark.pl/dojazd.html Pòczątk gòdz. 12.00. Dôjce téż znac na jaką témã mdzeta chcelë gadac 🙂 Do ùczëcô a ùzdrzeniô

Lëterackô Warkòwniô w jinym czasu

Bôczënk! Z przëczënë niezanôleżny òd òrganizatorów Lëterackô Warkòwiô nie òdbãdze sã  na przełómanim lëpińca ë zélnika, leno 10 i 11 séwnika.

lëterackô warkòwniô 2

Rôczba Lëterackô Warkòwniô W dniach 31 lëpińca i 1 zélnika (sobòta i niedzela) w Kaszëbsczim Lëdowim Ùniwersytece we Wieżëcë mdze lëterackô warkòwiô. Ju terôzka mòżeta sã na niã zapisowac. W programie: Dzéń pierszi (31.7): Pòczątk gòdz. 12.00 – swòje rozmëszlaniô ò kaszëbsczi lëteraturze zaprezentëją prof. Daniel Kalinowsczi ë Bògùsza Cyrockô, – kôrbiónka, – pôłenkò a ...
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.