Òdroda nr1 (32), 2004

Zymk w Żukòwie

10 stëcznika 2004 rokù w Samòrządowi Gimnazëji nr 1 w Żukòwie òdbëło sã, zorganizowóny bez hewòtny Ùrzãd Gminë ë ju wëmienioné gimnazëjô, zéńdzenié Zymkù. Wiele ju razë w najim cządnikù bëło pisóné ò ti resznoce, przëbôczëc dejade je mùs, że Zymk to òtemkłé pòtkania młodëch ùtwórców kaszëbsczich, chtërnych to zéńdzeniów brzadã je m.jin. pôradzesąt kszëbskôjãzëkòwich dokôzów ë dwa lëteracczé zsziwczi z jich dzélã, wëdóné w 2001 ë 2002 r.
Pierszé zéńdzenié Zymkù miało môl w 2001 r., a żukòwsczé bëło ju szóste w historëji resznotë. Bëło jinszé jak rëchlejsze, bò chòc jak òstało rzekłe, zéńdzenia są òtemkłë dlô wszëtczéch to jesz nigdë nie bëło taczégò, chtërnë bëło zrobioné przede wszëtczim dlô lëdzy zeza Zymkù. Òkróm czëtaniégò dokôzów, bëła m.jin. diskùsëjô ò jãzëkù kaszëbsczim (w tim téż ò nowich ë cezich słowach w kaszëbiznie) ë dzysdniowi rodny lëteraturze.
Na pòtkaniu béł leno dzél Zymkù: Macéj Dorau, Róman Drzéżdżón, Tómk Fópka ë Grégòr Jarosz Schramke. Zabrakło m.jin. dôwcë ùdbë tich zéńdzeniów – Michała Piépera, znónégò chòcbë z pòeticznégò zbierkù Wanoga pò mëslach.
Na lotos je mësla zrobieniô jesz dwóch-trzech zéńdzeniów, a ju gdzes za pôrã niedzelów mô wińsc drëkã trzecy ju zsziwk Zymkù, w jaczim naléze sã dzél dokôzów prezentowónych na łońsczich zéńdzeniach, a téż ë tim żukòwsczim.

Jôbard

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.