Ò ZYMKÙ w ksążce Kaszëbsczégò Jinstitutë 3

Kaszëbsczi Jinstitut wëdôł ksążeczkã w sztërzech jãzëkòwëch wersjach – pò kaszëbskù, pòlskù, niemieckù ë anielskù, aùtórstwa Cezarégò Òbracht-Prondzyńsczégò pt.: Kaszëbi dzys. Kùltura-jãzëk-tożsamòsc. W dzélu pt. Lëteratura kaszëbskô na 25 str. mòże przeczëtac czile słów ò Zymkù:

(…) Lëteratura kaszëbskô nie je scentralizowónô. Òsobë piszącé pò kaszëbskù mieszkają w rozmajitëch miescowòscach, w różnëch dzélach Kaszëb. Kaszëbsczé ksążczi ùkazëją sã tak pò prôwdze we wszëtczich miastach na Kaszëbach, a nawetka wsach. Dokôzë kaszëbsczé drëkùją lokalné gazétë. Pòszczególné kònkùrsë lëteracczé téż òdbiwają sã we wszelejaczich òstrzódkach.
To zdecentralizowanié na pewno służi kaszëbsczi pismieniznie, bò zapewniwô ji dopłiw nowëch sëłów (ùtwórców) i corôz szerszi krąg òdbiérców. Równak przë tim felëje môla dlô współprôcë, dogôdiwaniô sã, spòtikaniô. Jakąs radą na to bëło pòwstanié karna młodëch ùtwórców pn. “Zymk”, chtërny spòtikają sã téj niséj we Wejherowie i wëdôwają swój almanach lëteracczi pòd tim samim nôdpisã (dotëchczôs sã ùkôzało piãc tomów). (…)

Dali je wiadło ò jinternetowi starnie Zymkù, ë ò Kaszëbsczi Czëtnicë: Nôwicy ùtworów nalôżô sã równak na stronie pn. Kaszëbskô Czëtnica (www.czetnica.org) (…)

Cezari Obracht-Prondzyńsczi, Kaszëbi dzys. Kùltura-jãzëk-tożsamòsc, Gduńsk 2007, Skaszëbił: Eugeniusz Gòłąbk

3 thoughts on “Ò ZYMKÙ w ksążce Kaszëbsczégò Jinstitutë

 1. Reply Michôł Feb 2,2008 6:03 pp

  Jô bë widzôł chòc përznã dokôzów Zymkòwców z kòżdégò numera pismiona na jinternetowëch starnach Zymkù (mòże bëc nawetka na Czëtnicë). Téj mòże zaczëkawiony sprawą czëtińc bë ni miôł jiwrów z òbaczenim jak sobie aùtorowie dôwają radã z pisanim 🙂 A téż mògła bë to bëc reklama drëkòwónégò Zymkù, jeżlë nen bë ni miôł bëc wëdowóny z jinternece.

 2. Reply Rómk Feb 2,2008 6:20 pp

  Jo, jô téż jem ti dbë, leno jiwer w tim, że na wszëtkò czasu nie sygô. Równak mëszlã, że to sã z czasã dô zrobic.

 3. Reply Mark Feb 2,2008 7:37 pp

  @ Michôł -> Generalno to mómë z tim jiwer (jo, jo, jiwer, a ni le problem 😉 ) òd sómegò zôczatkù. Tekstë to jô ju chcôł sóm dodôwac rãczno ze zsziwków na starnach, le chòba je nót na to téż zgòdã wëdôwcë/wëdôwców.
  _________
  A co do dobregò słowa dlô ùdbë Czëtnicë, to mie to cészy – a tak przë ti lëżnoscë, to mómë terô w gromicznikù 5 roczëznã bëtnoscë tich starnów w sécë 😀 .

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.