Ò Zymkù w cządnikù Pomerania

Pomerania, Nr 12, 2007 r.

Latosé dzejanié Zymkù
Latos Zymkòwcë spòtikalë sã leno dwa razë, ë to wiedno w môlińczëch karnach. Nie znaczi to, że „młodi” dalë so pòkù z pisanim. Prawie je òpak! Òb nen rok pòwstało wiele nowëch dokôzów, wiérztów, fraszków, piesniów a pòwiôstków, jaczé drëkòwóné bëłë midzë jinszima w lëteracczim pismionie „Stegna”. Czëc je téż, że jeden z Zymkòwców pisze pòwiesc. Pamiãtac téż mùszi, że Zymk je niefòrmalną stowôrą, w jaczi nicht do niczégò nie zmùszô… në mòże blós do tegò, bë ji nôleżnicë pisalë, ë to pisalë jak nôlepi rozmieją.

Pierszi rôz zeszlë më sã w maju ze słëchińcama kùrsu kaszëbsczégò jãzëka dlô robiącëch w Wejrowie. Tã sedzącë w szkòlnëch łôwkach prezentowalë më swòje dokôzë ë gôdalë ò zymkòwi rësznocë. Jak wiedno òbczas taczich zéńdzeniów bëło liriczno a wiesoło.

Drëdżé zéńdzenié òdbëło sã 20 rujana w Dodomie Kaszëbsczim w Rëmi. Rozprôwialë më ò wszelejaczich sprawach tikającëch sã młodëch piszącëch pò kaszëbskù, na przëmiôr ò séwnikòwim lëteraczim seminarium w Starbieninie, felënkù kriticzi (na téma baro czãsto je bez nas òbgadiwónô), môłi lëczbie kaszëbsczich lëteracczich kònkùrsów, jaczé bë zachãcywalë młodzëznã do pisaniô. Temù téż ùdbalë më w przińdnym rokù ògłoszëc pòeticczi kònkùrs.

Swòje nowé pòeticczé dokôzë zaprezentowalë Hana Makùrôt ë Róman Drzéżdżón, a Słôwk Fòrmella z krëjamnym ùsmiéchã òpòwiôdôł nama ò swòjëch prozatorsczich ùdbach. Tim razã felowało liriczi a prozatorsczich tekstów. Stało sã tak… przez złoslëwòsc Zymkòwëch kòmpùtrów.

Jak më ju jesmë w kòmpùtrowim swiece, tej mùszi nadczidnąc ò najim dzejanim w sécë. Donëchczas tekstë młodëch mógł nalezc na czile jinternetowëch starnach m.jin. www.zymk.net, www.czetnica.org. Terô do negò karna doparłączëlë lëteracczé blodżi Hanë Makùrôt hana.kaszubia.com, Alicjë Sczibë ala.kaszubia.com, ë starna Tomëka Fópczi fopke.pl na jaczi mòże nalezc tekstë piesni a nawetka pòsłëchac jejich zwãków. Mést blodżi a starnë są bëlnym zdrzódłã dlô szukającëch nowëch tekstów lubòtników kaszëbsczi gôdczi, gôdôszów, szkòlôków ë szkólnëch ùczącëch kaszëbsczégò jãzëka.

Latos Zymkòwcë zéńdą sã jesz rôz. Dze a czedë dómë Wama do wiédzë.

belok

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.