Archiwa 2002 – 2012

Witôjtaż w archiwach starnów Zéńdzeniô Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich ZYMK.


Z felënkù aktiwnotë ZYMKòwców na tich starnach òd 2012 rokù, zmienioné òstałé òne w archiwa.

Rôczã do lekturë.

Sprôwnik starnów
Mark K.


ZYMK – ò co tuwò jidze?

ZYMK je niefòrmalną stowôrą zrzeszającą młodëch (dëchã nié całã) lëdzy, chtërny zajimają sã pisaniém dokôzów pò kaszëbskù.

ZYMK nie je zapisóny w niżódnym sądze. ZYMK nikòmù nie słëchô. ZYMKÒWCË nie płacą niżódnëch skłôdków.

palac-wo-wo.jpgNaszą niefòrmalną sedzbą je MÙZÉÙM PISMIENIZNË Ë MÙZYCZI KASZËBSKÒ-PÒMÒRSCZI W WEJROWIE.

Do ZYMKÙ mògą nôleżec wszëtcë ti, co chcą rozwijac swòjé artisticzné taleńta.

ZYMKÒWCË chcą promòwac nowé dokôzë w kaszëbsczi pismieniznie np. wszelczé fòrmë pòezëji (hajkù, erotika ëtd.), prozë (kriminał, nôùkòwô fantazëjô ëtd.). ZYMKÒWCË chcą téż dzejac w nowòmódny mùzyce RAP, hip-hòp, rock ëtd.

Czile razy w rokù ZYMKÒWCË spòtikają sã, bë przëczëtac swòjé nowé dokôzë a téż pògôdac ò dzysdniowi kaszëbsczi pismieniznie.

Rôz w rokù ZYMKÒWCË wëdôwają (jak mają dëtczi – a z tim różno biwało) zsziwk ZYMK. Donëchczôs wëszłë trzë ZYMCZI, w chtërnëch nalazłë sã różné ùtwòrë – pòézëjô, pòwiôstczi, òpòwiôdaniô, skecze, satira ëtd.

Chto chce bëc na zéńdzeniach – nen je, ë kòżdi je mile widzóny. Chto chce dac tekstë do drëkù w ZYMKÙ – nen mòże je dac, nawetka jeżlë nie béł na niżódnym zéńdzenim.

Gazétowim patrónã ZYMKÙ bëłó do 2005 rokù pismiono ÒDRODA.

ZYMK wëmëszlëlë Michôł Piéper ë Róman Drzéżdżón, pùzni doszlë Pioter Cëskòwsczi, Grégòr J. Schramke, Paùel Szczëpta, Słôwk Fòrmella, Tómk Fópka. Z czasã dołączëlë jini, ë to corôz młodszi.

Je ju widzec malińczi brzôd najégò dzejaniô. Niechtërné tekstë np. Słôwka Fòrmelli, Rómana Drzéżdżóna, Tómka Fópka są wëkòrzistiwóné w kònkùrsach dlô dzecy Rodnô Mòwa ë Bë nie zabëc mòwë starków. Òd przëtrôfkù do przëtrôfkù ZYMKÒWCÓW mòże ùczëc w redio abò òbezdrzec w telewizjë.
Rôczimë do pisaniô ë czëtaniô kaszëbsczich dokôzów!

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.